Tervetuloa yksilö- tai parilyhytterapiaan

Olet tervetullut keskustelemaan lähi- tai etävastaanotolle luottamuksellisesti kaikissa hyvinvointiin, ihmissuhteisiin, kriiseihin, sairastumiseen tai kuormittavaan elämäntilanteeseen liittyvissä kysymyksissä.

Lyhytterapian keinoin voin auttaa esimerkiksi erilaisissa elämän kriisi- ja muutostilanteissa, lievissä ja keskivaikeissa masennus- ja ahdistusoireissa, riippuvuuksissa ja elämäntapamuutoksissa. Hoitoon pääsee ilman monimutkaista byrokratiaa ja kohtuullisin kustannuksin. Yhteistyön kesto ja käyntien tiheys määritellään asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan, joissakin tilanteissa yksikin käyntikerta voi olla riittävä ("single session therapy"). Yksilölyhytterapiassa käyntikertoja on tyypillisesti 5-20, parilyhytterapiassa 1-8. 

Terveydenhoitajan/sairaanhoitajan tutkintoni (240 op) ja lyhytterapiakoulutukset (70 op) täydentävät hyvin toisiaan ja  hyödynnänkin työssäni monipuolisesti kaikkea osaamistani. Tammikuussa 2024 jatkan opintojani psykoterapeuttikoulutuksessa Jyväskylän yliopistossa (voimavarakeskeinen pari- ja perhepsykoterapia) ja palvelutarjontani laajenee työnohjattuun koulutuspsykoterapiaan.

Lue asiakkaideni ajatuksia palveluistani


Kognitiivinen lyhytterapia muokkaa ajatuksia ja tunteita  

Kognitiivisen lyhytterapian opintoni olivat 2-vuotinen täydennyskoulutuskokonaisuus (valm. 2023). Terapiatyöskentely lisää ymmärrystä itsestä ja omista haitallisista ajatus- ja toimintamalleista, selkeyttää omia arvoja sekä auttaa löytämään elämälle mielekkäämpää suuntaa. Tutkimme yhdessä tilannettasi, ajatuksiasi, tunteitasi ja toimintatapojasi ja etsimme konkreettisia keinoja muuttaa tilannettasi toivomaasi suuntaan. Työskentely on aktiivista ja käytännönläheistä. Työmenetelminä voivat olla keskustelun lisäksi esimerkiksi mielikuvapohjaiset harjoitukset ja tapaamisten välillä tehtävät tehtävät, jotta muutokset yleistyisivät myös omassa arjessa. Kognitiivisella suuntauksella on vahva ja pitkä tieteellinen perusta ja sen tuloksellisuudesta on runsaasti tutkimusnäyttöä.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa suunnataan tulevaisuuteen

Ratkaisukeskeinen lyhytterapian opintoni olivat 1,5-vuotinen täydennyskoulutuskokonaisuus (valm. 2020). Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on tulevaisuus- ja voimavarakeskeinen terapiamuoto. Se ei tarkoita, että menneisyyden kokemuksia mitätöitäisiin tai niitä ei käsiteltäisi. Ajatus on, että ihmisten on mahdollista saada hyvä tulevaisuus, menneisyydestä tai tämänhetkisestä tilanteesta huolimatta. Toivon herättely ja ylläpitäminen, myönteisen tulevaisuudenkuvan muotoutuminen ja voimavarojen hyödyntäminen ovat ratkaisukeskeisen työskentelyn lähtökohtia.


Derek Walcott:
Love After Love

Tulee aika
jolloin innoissasi
tervehdit itseäsi saapumassa
kotiovellasi, omassa peilissäsi
kumpikin hymyilee toisen tervetulotoivotuksille
ja sanoo, käy istumaan. Syötte.
Rakastat uudelleen muukalaista, joka oli oma minäsi.
Tarjoa viiniä. Tarjoa leipää. Tarjoat sydämesi
takaisin sille itselle, muukalaiselle, joka on sinua rakastanut koko elämäsi, jota laiminlöit
toisen vuoksi ja joka tuntee sisimpäsi.
Ota rakkauskirjeet pois kirjahyllystä,
valokuvat ja epätoivoiset viestit, kuori pois peilistä oma kuvasi.
Käy istumaan.
Juhli elämälläsi. 


Toimin yksityisenä rekisteröitynä terveydenhuollon ammatinharjoittajana. Lakisääteinen, jatkuva potilasvakuutukseni on Tehyn kautta.

Terveydenhoitajan/sairaanhoitajan vastaanotto lyhytterapeuttisia menetelmiä hyödyntäen ei ole psykoterapiaa, joten se ei ole yksinään riittävä hoitomuoto vakavissa mielenterveysongelmissa. Ohjaan asiakkaan tarvittaessa eteenpäin, mikäli lyhytterapeuttinen työote ei ole riittävä.