Tervetuloa lähi- tai etävastaanotolle!

TARJOAN LYHYTTERAPIAA JA OPINTOIHINI LIITTYEN KOULUTUSVAIHEEN PSYKOTERAPIAA TAKA-TÖÖLÖSSÄ JA ETÄNÄ

Minulla on taustalla terveydenhoitajan/sairaanhoitajan tutkinto ja yhteensä 70 op:n lyhytterapiaopinnot (kognitiivinen ja ratkaisukeskeinen). Ajankohtaisesti opiskelen pari- ja perhepsykoterapeutiksi Jyväskylän yliopistossa. 

Yhteistyön kesto ja käyntien tiheys sovitaan asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Tarjoan yksilö-, pari- ja perheaikoja.

En käytä sähköistä asiakastietojärjestelmää. Käynneistä ei siis tule merkintöjä Kantaan.

Täältä voit lukea asiakkaideni ajatuksia palveluistani.


Voimavarakeskeinen pari- ja perhepsykoterapia (psykoterapeuttikoulutuksessa olevan terveydenhuollon ammattihenkilön tarjoama työnohjattu koulutusvaiheen psykoterapia)

Pariterapiassa käsitellään parisuhteeseen liittyviä haasteita. Tavoitteena on löytää uusia toimivampia toimintatapoja parisuhteeseen ja lieventää toimimattoman parisuhteen aikaansaamaa pahaa oloa. Pariterapiasta on usein apua, jos suhteessa esiintyy esimerkiksi puhumattomuutta, läheisyyden puutetta, eroajatuksia, uskottomuutta, seksuaalisia vaikeuksia tai henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Pariterapia on hyödyllistä myös eropäätöksen jälkeen, silloin tavoitteena on mahdollisimman hyvä ero. 

Perheterapiassa voidaan käsitellä esimerkiksi perheen kriisejä, vanhemmuutta tai lasten kehitykseen liittyviä asioita. Perheterapiasta voi olla hyötyä esimerkiksi tilanteissa, joissa perheen vuorovaikutuksessa on ongelmia tai kun jonkun perheenjäsenen tila kuormittaa perhettä. Perheterapian tavoitteena on perheenjäsenten voimavarojen vahvistaminen ja psyykkisen pahan olon lieventäminen. Perheterapiassa työstetään ongelmia ylläpitäviä ja kehitystä estäviä vuorovaikutustapoja. Perheterapiaa voidaan käyttää itsenäisenä psykoterapiana tai muiden psykoterapioiden tukena.

Pari- ja perheterapian istunnon kesto on tavallisesti 75-90 minuuttia.

Kognitiivinen lyhytterapia muokkaa ajatuksia ja tunteita 

Kognitiivisen lyhytterapian opintoni olivat 2-vuotinen täydennyskoulutuskokonaisuus. 

Kognitiivisen terapian perusajatus on, että ajatukset, tunteet, käyttäytyminen ja kehon tuntemukset liittyvät toisiinsa. Ajatuksia ja käyttäytymistä tutkimalla ja kokeilemalla voidaan oppia uusia mielen taitoja, lisätä mielen joustavuutta ja helpottaa psyykkisiä oireita. Työskentely on aktiivista ja käytännönläheistä. Työmenetelminä voivat keskustelun lisäksi olla esimerkiksi mielikuvapohjaiset harjoitukset ja tapaamisten välillä tehtävät tehtävät, joista sovitaan asiakkaan toiveiden mukaan. Kognitiivisella suuntauksella on vahva ja pitkä tieteellinen perusta ja sen tuloksellisuudesta on runsaasti tutkimusnäyttöä.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa suunnataan tulevaisuuteen

Ratkaisukeskeinen lyhytterapian opintoni olivat 1,5-vuotinen täydennyskoulutuskokonaisuus. Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on tulevaisuus- ja voimavarakeskeinen terapiamuoto. Se ei tarkoita, että menneisyyden kokemuksia mitätöitäisiin tai niitä ei käsiteltäisi. Ajatus on, että ihmisten on mahdollista saada hyvä tulevaisuus, menneisyydestä tai tämänhetkisestä tilanteesta huolimatta. Toivon herättely ja ylläpitäminen, myönteisen tulevaisuudenkuvan muotoutuminen ja voimavarojen hyödyntäminen ovat ratkaisukeskeisen työskentelyn lähtökohtia.


Derek Walcott, Love After Love:

"Tulee aika
jolloin innoissasi
tervehdit itseäsi saapumassa
kotiovellasi, omassa peilissäsi
kumpikin hymyilee toisen tervetulotoivotuksille
ja sanoo, käy istumaan. Syötte.
Rakastat uudelleen muukalaista, joka oli oma minäsi.
Tarjoa viiniä. Tarjoa leipää. Tarjoat sydämesi
takaisin sille itselle, muukalaiselle, joka on sinua rakastanut koko elämäsi, jota laiminlöit
toisen vuoksi ja joka tuntee sisimpäsi.
Ota rakkauskirjeet pois kirjahyllystä,
valokuvat ja epätoivoiset viestit, kuori pois peilistä oma kuvasi.
Käy istumaan.
Juhli elämälläsi."